اگه بنا به اینه باشه.             همه ی تلخی ها برای من .                                       شادیها برای تو.
/ 0 نظر / 11 بازدید
                            روزی و روزگاری اینجا برو بیایی داشت .  خاطره وبلاگش به مانند علت ساختش در ذهنم خواهد ماند.          
/ 0 نظر / 15 بازدید
اسفند 86
1 پست
آذر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
1 پست
تیر 85
1 پست