روزهای تلخ

/ 1 نظر / 24 بازدید
پسربارونی

يك شاخه رز، يك شعر ،يك ليوان چايي آنقدر اينجا مي نشينم تا بيايي! از بس كه بعد از ظهرها فكر تو بودم حالا شدم يك مرد ماليخوليايي! بعد از تو خيلي زندگي خاكستري شد رنگ روپوش بچه هاي ابتدايي!! يك روز من را مي كشي با چشمهايت دنيا پر است از اين رمان هاي جنايي اي كاش مي شد آخرش مال تو بودم مثل تمام فيلمهاي سينمايي!! امسال هم تجديد چشمان تو هستم مي بينمت در امتحانات نهايي مي بينمت؟امانه!مدتهاست مانده است يك شاخه رز...يك شعر...يك ليوان چايی